Đào tạo

Đào tạo

Đội ngũ cán bộ - nhân viên bảo vệ của Công ty luôn được tập huấn định kỳ về nghiệp vụ bảo vệ, cách sử dụng các loại công cụ hỗ trợ và thiết bị Bảo Vệ An ninh, diễn tập  Phòng Cháy - Chữa Cháy, kỹ năng ngăn chặn phát hiện tội phạm thông thường, kỹ năng xử lý trong các tình huống khẩn cấp.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
Kinh Doanh
congtyvesivip
0436721455
Tin mới
 • Giới thiệu
  Giới thiệu
 • Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp
  Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp
 • Bảo vệ mục tiêu di động
  Bảo vệ mục tiêu di động
 • Bảo vệ yếu nhân
  Bảo vệ yếu nhân
 • Bảo vệ sự kiện
  Bảo vệ sự kiện